Uvjeti poslovanja


Vitashop - moj zdravi online dućan!

Online dućan s najvećim izborom Dr. Brown's bočica i mnogih drugih proizvoda. Brza dostava i sigurno plaćanje. provjerite odmah!

UVJETI I PRAVA KORIŠTENJA

Uvjete i prava korištenja možete preuzeti ovdje.

Ovi uvjeti i pravakorištenja definiraju način, prava i uvjete korištenja internet stranica www.vitashop.hr (udaljnjem tekstu: Stranica) od strane posjetitelja. Tvrtka Kreativnaposlovna rješenja d.o.o. iz Zagreba, OIB: 09811000274, MB: 2329964, (u daljnjemtekstu: Tvrtka) je vlasnik Stranice.

Kreativna poslovna rješenja d.o.o. za trgovinu i usluge
Klekova 15
10000 Zagreb

Adresa elektroničkepošte: prodaja@vitashop.hr

Info telefon: 09111 44 555 ili 01 63 80 754

Fax: 01 88 85202 

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 09:00 do 17:00.

Vikendom i blagdanima korisnička podrška dostupna isključivo puteme-maila: prodaja@vitashop.hr

Tvrtka upisana u trgovačkiregistar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-08/947-2

Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.
Broj računa: 2340009-1110551340
IBAN: HR7823400091110551340
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Iznos temeljnogakapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave društva: B. Miljković, I. Mlinarić
MBS: 080641541
MB: 2329964
OIB: 09811000274

SADRŽAJ

Tvrtka zadržava u svakom trenutku pravo mijenjanja i ažuriranja Stranice kaoi izmjena i dopuna Uvjeta i prava korištenja Stranice bezpotrebe obavještavanja stalnih, privremenih ili novih korisnika i/iliposjetitelja. Posjetitelji bi stoga trebali periodički provjeravati Uvjete iprava korištenja. Korištenjem Stranice nakon eventualnihizmjena i/ili dopuna prihvaćate ih bez obzira da li ste s njima upoznati iline.

ODGOVORNOST

Odgovornost Tvrtke jeograničena do vrijednosti kupljene robe u trenutku plaćanja. Tvrtka nepreuzima odgovornost niti će biti odgovorna za bilo kakve gubitke ili šteteprouzročene samim proizvodima ili savjetima/informacijama/podacima prikazanimna Stranici. Tvrtka nije odgovorna za bilo kakvu pogrešku utekstu, slici, linkovima ili bilo kojem drugom djelu sadržaja. Cjelokupansadržaj Stranice je prikazan u najboljoj namjeri, ali Tvrtka ostavljamogućnost nenamjerne pogreške i ovime upozorava korisnike da to imaju u vidu, akorisnici korištenjem Stranice prihvaćaju takvumogućnost. 

AUTORSKA PRAVA

Sav materijal kojiuključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, logo, audio i video i drugenespomenute dijelove sadržaja Stranica su vlasništvo Tvrtke ili Tvrtka imai zadržava pravo korištenja. Nije dozvoljeno njihovo kopiranje, citiranje,presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi načinkorištenja bez dopuštenja Tvrtke, a u skladu sa Zakonom ointelektualnom vlasništvu.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem ikorištenjem Stranica prihvaćate komunikaciju elektronskimputem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostalisadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvirekao da su ostvareni u pisanom obliku.

Ukoliko posjetiteljili korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga nemože primati e-mail Tvrtka nije dužna na drugi način pokušatiobavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljimavezanim uz narudžbu, dostavu, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju islično. 

NAČINI I UVJETI KUPNJE:

KUPNJA

Uvjeti kupnjedefiniraju način i uvjete postupka naručivanja, plaćanja, isporuke i povrataodnosno reklamacije robe koja se nalazi i prodaje na Stranici. Prodavateljrobe ponuđene na ovim stranicama je Tvrtka, a Kupac robe jeposjetitelj internet trgovine (Stranice) koji odabere barem jedanproizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Sve su cijene izražene u kunama i uključuju PDV.

Kupnju Proizvoda u imei za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zatražitisamo njegovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobemogu zatražiti kupnju Proizvoda samo uz suglasnost njihova zakonskogzastupnika.

NARUČIVANJE

Robu je mogućenaručiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskimobrascem na Stranici, a  Kupac o istoj dobiva obavijest nae-mail adresu. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnostiisporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može navedene unarudžbi, a o roku i/ili nemogućnosti isporuke ostatka će pismenim putem nae-mail adresu obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporukupreostalih artikala. Odluči li se Kupac na otkazivanje preostalog djelanarudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 7 radnih dana odzaprimanja odluke o otkazivanju i to uplatom na račun.

Minimalni iznosinternet narudžbe je 100,00 kn (uključujući PDV) bez troškova poštarine.

PLAĆANJE

Naručene artikle stroškovima dostave Kupac može platiti:

1.     pouzećem (u gotoviniprilikom primitka),

2.     kreditnom karticom(American Express, MasterCard, Visa ili Diners),

3.     debitnom karticom(Maestro card)

4.     uplatom na račun premazaprimljenoj ponudi na osnovu narudžbe (virmana).

Ukoliko Kupac vršiplaćanje karticama,  podaci koje unosi su tajni i zaštićeni sistemomWSPay koji garantira najviše sigurnosne standarde prilikom izmjene podataka saBankom/kartičnom kućom.

POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdinarudžbe Kupac će primiti na e-mail adresu unesenu u elektronski obrazac.

POŠTARINA

Poštarina ovisi ovrijednosti paketa.

Za narudžbe uvrijednosti do 400,00 kn poštarina iznosi 30,00 kn (PDV uključen).

Plaćanje pouzećem NENAPLAĆUJE se dodatno.

Za narudžbe veće od400,00 kuna poštarina je BESPLATNA.

DOSTAVA

Dostava naručene robevrši se uglavnom, ali ne i uvijek brzom kurirskom službom (vidi POŠTARINAi OTOCI tablica 1). Moguće su i iznimke tipa poštom preporučeno ilivlastitom dostavom. Kupac ostavlja Prodavatelju isključivo pravo izbora načinadostave.

Sve zaprimljenenarudžbe biti će otpremljene prvi sljedeći radni dan. Dostava na cijelompodručju RH (osim otoka) u pravilu traje između 48 i 72 sata (ne računajućipritom dan same narudžbe, neradne dane i praznike).

Ukoliko roba nije naraspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti na e-mail adresu o mogućem rokuisporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu.Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, a roba je već plaćena kreditnomkarticom, prodavatelj će vratiti novac uplatom na račun Kupca najkasnije u rokuod 7 dana od dana primitka uplaćenog iznosa.

Kupac je dužanprilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ihreklamirati (vidi REKLAMACIJA) dostavljaču koji je robu dostavio, odnosnoodbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana odgubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 5 radnih dana  od dana predajenarudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno odpoštanske ili kurirske službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi istimogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupacili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave robaće se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalnejedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest satočnim podacima. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku s pošte ili kurirske službeu roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju i Prodavatelj je dužan,osim kod pouzeća, vratiti uplaćeni iznos umanjen za troškove dostave i povratarobe. Ukoliko Kupac koji nije zaprimio robu ponovno naruči robu na Stranici Tvrtka zadržavapravo odbijanja daljnjeg procesuiranja narudžbe kao i pravo naplate poštanskihtroškova od prethodnog slanja nepreuzeterobe.                                                                

Tvrtka prestaje bitiodgovorna za naručenu i plaćenu robi u trenutku preuzimanja robe od stranekurirske službe. Tvrtka ne može garantirati i odgovarati za brzinu i uspješnostdostave od strane kurirske službe niti je spremna snositi bilo kakve posljedicevezane uz istu.

PISANI PRIGOVOR

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina Vitashop.hr vam omogućujeda svoje pisane prigovore 

vezane uz web kupovinu šaljete na emailprodaja@vitashop.hr 

 

POVRAT ROBE / REKLAMACIJA

Kupac ima pravo napovrat/reklamaciju neispravne ili robe s greškom u zakonski propisanom roku . Reklamacijese zaprimaju pismenim putem na mail: prodaja@vitashop.hr iliputem ispunjenog formulara na Povrat proizvoda nakončega će Prodavatelj e-mailom ili telefonski uputiti Kupca o daljnjempostupanju. Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku Kupcu zamijeniti proizvodili vratiti cjelokupan plaćeni iznos ukoliko nije moguće realizirati zamjenu.Prodavatelj ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju da je roba:oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom; da je roba evidentno korištena iispravna ili djelomično potrošena i ispravna; oštećena jer se Kupac nijepridržavao uputa za korištenje; oštećena mehanički fizičkim putem.

Reklamaciju je mogućeizvršiti JEDINO ukoliko Kupac i računom i garantnim listom (za proizvode saodređenim periodom garancije) može dokazati da je roba kupljena unavedenom roku u web shopu Vitashop.

Zakonski jamstveni rok za materijalni nedostatak proizvoda

Odgovornost trgovca zamaterijalne nedostatke na proizvodu propisana je člancima 400. – 429 Zakonom oobveznim odnosima, 

NN br. 5/05,41/08 i125/11. Rok zakonskog jamstva iznosi 2 godine, neovisno o jamstvu koje nuditrgovac odnosno distributer proizvoda.

 

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti  ugovorsklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku putem niže navedenogobrazca. 


Obrazac možete preuzeti ovdje.


OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKIDUGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, uroku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. oddatuma za osobno preuzimanje pošiljke. Kako bi ostvario pravo na jednostraniraskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi daraskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavatipodatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslanopoštom na adresu ureda Kreativna poslovna rješenja,Kranjčevićeva 69, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom  poslana nae-mail adresu prodaja@vitashop.hr .

Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smood Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije uroku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskiduugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon štonam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Primjerak obrasca zajednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrduprimitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bezodgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora Za Kreativna poslovna rješenjad.o.o., Klekova 15, 10000 Zagreb, prodaja@vitashop.hr,

Ja, _________________________________________________ (ime i prezimepotrošača) iz ___________________________________________________ (adresapotrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidamUgovor o kupnji sljedeće robe/usluge:____________________________________________________________ (upišite nazivartikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišitebroj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum) U_____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).__________________________

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

 

PISANI PRIGOVOR

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina Vitashop.hr vam omogućujeda svoje pisane prigovore 

vezane uz web kupovinu šaljete na emailprodaja@vitashop.hr 

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Tvrtka smatra vašu privatnost kao i zaštitu vaših osobnih podataka svojimprioritetom. Tvrtka se obvezuje čuvati u tajnosti sveinformacije i podatke o posjetiteljima Stranica. Pristupom ikorištenjem Stranica prihvaćate postupke i mjere zaštiteprivatnosti, ali i da ne preuzimamo i ne snosimo odgovornost za bilo kakvueventualnu zlouporabu navedenih podataka od strane treće osobe ukoliko ista donjih dođe bez našeg znanja i/ili volje.

OSOBNI PODACI

Pod osobnim podacimasmatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućnaadresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a zakoje Kreativna poslovna rješenja d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja internettrgovine StranicaTvrtka se obvezuje da će vašeosobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Stranica, a kako bi vam omogućili korištenje svih opcija koje one pružaju. Tvrtka ćevaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati,davati bez vašeg znanja trećim stranama na korištenje niti ih na bilo kojidrugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodnesuglasnosti.

REGISTRACIJA I PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka prikuplja vaše osobne podatke prilikom vaše registracije na www.vitashop.hr internet trgovinu (Stranicu).Svaki posjetitelj ima mogućnost registracije. Registracija na www.vitashop.hr internet trgovini potrebnaje kako bi se posjetiteljima omogućila kupovina artikala. Isto tako služi usvrhu praćenja košarica tijekom pretraživanja proizvoda te u svrhu spremanjapodataka o proizvodima korištenjem različitih opcija. Kao posjetitelj iinformativni korisnik Stranice niste se dužni registrirati imožete izabrati da se ne registrirate i time ne ostavite svoje osobne podatke,međutim u tom slučaju nećete biti u mogućnosti koristiti određenefunkcionalnosti internet trgovine na Stranici. U slučaju da od Tvrtke zatražiteodregistraciju, Tvrtka se obvezuje da će sa Stranica iiz Registra ukloniti sve vaše osobne podatke koji su uneseni prilikomregistracije i korištenja Stranica.

PITANJA I SUGESTIJE

Imate li kakvihpitanja, nejasnoća ili prijedloga za ili o Stranici, Tvrtki iliUvjetima i pravima korištenja Stranice, molimo Vas da naskontaktirate putem:

e-maila : prodaja@vitashop.hr

telefon:  0163 80 754
fax: 01 88 85 202