Povrat i reklamacija

   

  Vitashop - moj zdravi online dućan!


  Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju neispravne ili robe s greškom u zakonski propisanom roku . Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: prodaja@vitashop.hr ili putem ispunjenog formulara na Povrat proizvoda nakon čega će Prodavatelj e-mailom ili telefonski uputiti Kupca o daljnjem postupanju. Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos ukoliko nije moguće realizirati zamjenu. Prodavatelj ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju da je roba: oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom; da je roba evidentno korištena i ispravna ili djelomično potrošena i ispravna; oštećena jer se Kupac nije pridržavao uputa za korištenje; oštećena mehanički fizičkim putem.

  Reklamaciju je moguće izvršiti JEDINO ukoliko Kupac i računom i garantnim listom (za proizvode sa određenim periodom garancije) može dokazati da je roba kupljena u navedenom roku u web shopu Vitashop.

  Zakonski jamstveni rok za materijalni nedostatak proizvoda

  Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke na proizvodu propisana je člancima 400. – 429 Zakonom o obveznim odnosima, 

  NN br. 5/05,41/08 i 125/11. Rok zakonskog jamstva iznosi 2 godine, neovisno o jamstvu koje nudi trgovac odnosno distributer proizvoda.

   

  Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti  ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku putem niže navedenog obrazca. 


  Obrazac možete preuzeti ovdje.

   

  OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

   

   

   

   

   

  PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

   

   

  Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

   

   

  Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke. Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom na adresu ureda Hermina usluge d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 16, 32000 Vukovar ili elektroničkom poštom  poslana na e-mail adresu prodaja@vitashop.hr .

   

   

  Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke.

   

   

  Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

   

   

  Obavijest o jednostranom raskidu ugovora Za Hermina usluge d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 16, 32000 Vukovar, prodaja@vitashop.hr,

   

   

  Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum) U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum). __________________________

   

   

   

  Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).